Shield stops a chain fall caused by viruses like domino game. Concept of preventing crisis and failure in business and healthcare. - 145327921
PREMIUM

Shield powstrzymuje spadanie łańcucha spowodowane przez wirusy, takie jak gra domino. koncepcja zapobiegania kryzysom i niepowodzeniom w biznesie i opiece zdrowotnej.

 145327921

Podobne zdjęcia Royalty-Free