English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Online banking payments via telephone. contactless payment technology. the hand of a man in a business suit holds a phone with mobile banking. - 145291854

Płatności bankowości internetowej przez telefon. technologia płatności zbliżeniowych. ręka mężczyzny w garniturze trzyma telefon z bankowością mobilną.

 145291854
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)