English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Closed businesses for CoronaVirus pandemic outbreak, closure sign on retail store window banner background. Government shutdown of restaurants, shopping stores, non essential services. - 144800238

Zamknięte firmy na wybuch pandemii koronawirusa, znak zamknięcia na tle transparentu okna sklepu detalicznego. zamykanie przez rząd restauracji, sklepów, usług innych niż podstawowe.

 144800238

Podobne Zdjęcia