English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Sermon, people listening to dharma, monks teach and talk, social distancing, keep distance for infection risk and disease, for prevent virus covid-19.corona virus. health care concept. - 144468683

Kazanie, ludzie słuchający dharmy, mnisi uczą i rozmawiają, dystans społeczny, zachowywać dystans dla ryzyka infekcji i chorób, aby zapobiec wirusowi covid-19.corona virus. pojęcie opieki zdrowotnej.

 144468683
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)