Termin z kolorowych liter na tablicy łupkowej

Termin z kolorowych liter na tablicy łupkowej - 144177509
ID zdjęcia144177509

Term from colorful letters on slate board