English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Asian woman stressed due to the outbreak crisis of the coronavirus, causing unemployment and lack of funds for debt settlement, stay at home self isolation from society to reduce risks. - 144140014

Azjatka podkreśliła, że z powodu wybuchu kryzysu koronawirusa, powodującego bezrobocie i brak środków na spłatę długów, pozostaje w domu samoizolowanie się od społeczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko.

 144140014
 

Podobne Zdjęcia