English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Translator professional and languages education concepts. hand with symbol of translation (speech bubble with arrows and abstract text) and globally important languages. - 144134935

Tłumacz koncepcje kształcenia zawodowego i językowego. ręka z symbolem tłumaczenia (dymka ze strzałkami i abstrakcyjnym tekstem) oraz językami o znaczeniu globalnym.

 144134935

Podobne Zdjęcia