Young woman looks up to the red flag . Work smarter not harder concept . Taking the hard path to the goal . - 144128919
PREMIUM

Młoda kobieta spogląda na czerwoną flagę. pracuj mądrzej, a nie ciężej. podążanie trudną ścieżką do celu.

 144128919
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free