English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Red circle in human lung shape. lung disease with virus. virus cells eating lung. damaged lung with coronavirus. illustration on white background. - 143415232

Czerwone kółko w kształcie ludzkiego płuca. choroba płuc z wirusem. komórki wirusa jedzące płuca. uszkodzone płuco koronawirusem. ilustracja na białym tle.

 143415232
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)