Young man is holding warning red sign symbol stop coronavirus. Virus SARS-CoV-2, 2019-nCoV that leads to infectious respiratory illness disease Covid-19, pneumonia. Pandemic epidemic concept. - 143372696
PREMIUM

Młody człowiek trzyma czerwony znak ostrzegawczy symbol stop koronawirusa. wirus sars-cov-2, 2019-ncov, który prowadzi do zakaźnej choroby układu oddechowego covid-19, zapalenia płuc. koncepcja epidemii pandemii.

 143372696
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free