English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Social distancing, people sit on chair keeping distance for infection risk and disease ,wearing a surgical protective medical mask for prevent virus covid-19.corona virus. health care concept. - 143272793

Dystans społeczny, ludzie siedzą na krześle, zachowując odległość od ryzyka infekcji i choroby, nosząc chirurgiczną ochronną maskę medyczną, aby zapobiec wirusowi covid-19.corona. koncepcja opieki zdrowotnej.

 143272793
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)