English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Alternative safe greetings to avoid physical contact and to practice social distancing. non-contact greetings during the covid-19 period. elbow bump. foot tap. coronavirus. flat vector illustration. - 143117736

Alternatywne bezpieczne powitania, aby uniknąć kontaktu fizycznego i ćwiczyć dystans społeczny. pozdrowienia bez kontaktu w okresie pandemii covid-19. guz łokciowy. dotknij stopy. koronawirus. ilustracja wektorowa płaski.

 143117736
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)