English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Corona virus with red stop sign and cash on white background. Pandemic and corona virus outbreaks. Avoid cash. Cash could be spreading the coronavirus. Don’t use cash payments. Flat vecror. - 143117733

Wirus korony z czerwonym znakiem stop i gotówką na białym tle. wybuchy pandemii i koronawirusa. unikaj gotówki. gotówka może rozprzestrzeniać koronawirusa. nie używaj płatności gotówkowych. płaski vecror.

 143117733
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)