Coronavirus economic fear and economy fears and disease as a global pandemic or virus Outbreak and Stock market selling as a sick financial and business recession concept with 3D illustration elements. - 142859496
PREMIUM

Strach ekonomiczny i obawy gospodarcze związane z koronawirusem i choroby jako globalna pandemia lub epidemia wirusa i sprzedaż na giełdzie jako chora koncepcja recesji finansowej i biznesowej z elementami ilustracji 3d.

 142859496

Podobne zdjęcia Royalty-Free