English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Novel coronavirus 2019 ncov pcr diagnostics kit. this is rt-pcr kit to detect presence of 2019-ncov or covid19 virus in clinical specimens. in vitro diagnostic test based on real-time pcr technology - 142805973

Nowatorski zestaw do diagnostyki koronawirusa 2019 ncov pcr. jest to zestaw rt-pcr do wykrywania obecności wirusa 2019-ncov lub covid19 w próbkach klinicznych. test diagnostyczny in vitro oparty na technologii pcr w czasie rzeczywistym

 142805973

Podobne Zdjęcia