Zapobieganie koronawirusom typowe 3-warstwowe niebieskie chirurgiczne maski medyczne leżące jedna na drugiej na białym tle higiena koncepcja ochrony przed wirusem koronowym leżała płasko kopia otwarta kompozycja

Zapobieganie koronawirusom typowe 3-warstwowe niebieskie chirurgiczne maski medyczne leżące jedna na drugiej na białym tle higiena koncepcja ochrony przed wirusem koronowym leżała płasko kopia otwarta kompozycja - 142722304
ID zdjęcia142722304

Coronavirus prevention. Typical 3-ply blue surgical medical masks lying on top of each other on white background. Hygiene corona virus protection concept. Flat lay. Copy space, open composition