English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Set of images with a woman showing rules to prevent coronavirus spreading: don’t sneeze in hand, use napkin, throw napkin in trash can, wear medical mask, wash hands, avoid social contact. vector image, eps10 - 142467881

Zestaw zdjęć z kobietą pokazującą zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa: nie kichaj w dłoni, używaj serwetki, wyrzucaj serwetkę do kosza na śmieci, noś maskę medyczną, myj ręce, unikaj kontaktów towarzyskich. grafika wektorowa, eps10

 142467881
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)