Process of trauma surgery operation. Group of surgeons in operating room with surgery equipment. Medical background - 142384630
PREMIUM

Proces operacji chirurgii urazowej. grupa chirurgów w sali operacyjnej ze sprzętem chirurgicznym. wykształcenie medyczne

 142384630

Podobne zdjęcia Royalty-Free