English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Doctors give resuscitation to a male patient in the emergency room. cardiac massage. defibrillation - 141949886

Lekarze prowadzą resuscytację pacjentowi płci męskiej na izbie przyjęć. masaż serca. defibrylacja

 141949886
 

Podobne Zdjęcia