English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Covid19 novel coronavirus rumors. sinister hand control wooden puppet on abstract geometric background. box with text "covid-19 fake news". beware of fake news about outbreak 2019-ncov and treatment - 141834083

Covid19 nowe plotki o koronawirusie. złowrogie ręczne sterowanie drewniane lalek na streszczenie tło geometryczne. ramka z tekstem „fałszywe wiadomości dotyczące covid-19”. strzeż się fałszywych wiadomości o epidemii 2019-ncov i leczeniu

 141834083

Podobne Zdjęcia