The businessman offered a bribe money in a brown envelope to another businessman sitting in front of at the office, Bribery and corruption concept. - 141665366
PREMIUM

Biznesmen zaoferował pieniądze łapówki w brązowej kopercie innemu biznesmenowi siedzącemu przed biurem, koncepcja przekupstwa i korupcji.

image-id141665366

Podobne zdjęcia Royalty-Free