English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close-up doctors hand moving transducer on woman belly. professional clinical diagnostics and computer screening. ultrasound examination of human body internal organs. sonogram procedure at hospital. - 141519466

Zbliżenie lekarze ręka ruchomy przetwornik na brzuch kobiety. profesjonalna diagnostyka kliniczna i badania komputerowe. badanie ultrasonograficzne narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. procedura usg w szpitalu.

 141519466
 

Podobne Zdjęcia