English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Disposable surgical mask, thermometer, pills and syringe on a blue background. medical mask reduces the risk of infection. airborne disease protection concept. - 141504270

Jednorazowa maska chirurgiczna, termometr, tabletki i strzykawka na niebieskim tle. maska medyczna zmniejsza ryzyko infekcji. koncepcja ochrony chorób przenoszonych drogą powietrzną.

 141504270

Podobne Zdjęcia