Diverse people performing Low lunge forward or Ashva Sanchalanasana during yoga class session in sport club. Male yogi coach helps to group perform correctly asanas, healthy lifestyle activity concept - 141265324
PREMIUM

Różnorodni ludzie wykonujący niski wypad do przodu lub ashva sanchalanasana podczas zajęć jogi w klubie sportowym. męski trener jogi pomaga grupować prawidłowo wykonywać asany, koncepcję aktywności zdrowego stylu życia

 141265324
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free