Demodex mite from a microscope view. The parasite causing a skin disease -Demodecosis - 141136634
PREMIUM

Roztocze demodex z widoku mikroskopu. pasożyt wywołujący chorobę skóry – demodekoza

 141136634

Podobne zdjęcia Royalty-Free