English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close-up picture of hot steel manual forging process with big mechanical hammer machine, sparks flying out from workpiece - 141065452

Zbliżenie ręcznego procesu kucia na gorąco stali z dużą mechaniczną maszyną młotkową, iskry wylatujące z przedmiotu obrabianego

 141065452

Podobne Zdjęcia