English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Young hand holding bronchodilator inhaler, isolated on white. Treatment for acute and or chronic COPD, emphysema and or asthma.  - 140320215
PREMIUM

Młoda ręka trzyma inhalator rozszerzający oskrzela, odizolowywający na bielu. leczenie ostrej i/lub przewlekłej pochp, rozedmy płuc i/lub astmy.

 140320215

Podobne zdjęcia Royalty-Free