English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The blacksmith manually forging the molten metal on the anvil in smithy. forge, blacksmith's work, hot metal. - 140246644

Kowal ręcznie wykuwa stopiony metal na kowadle w kuźni. kuźnia, kowalstwo, gorący metal.

 140246644

Podobne Zdjęcia