Woman holding big ruler on background chalkboard. Businesswoman measuring something with ruler. Staff hiring and ability assessment. Human resources recruitment. Creative business motivation. - 139590913
PREMIUM

Kobieta trzyma duży władca na tle tablicy. kobieta pomiaru coś z władcą. zatrudnianie personelu i ocena umiejętności. rekrutacja zasobów ludzkich. kreatywna motywacja biznesowa.

 139590913
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free