English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Lightbulb and crumpled colorful paper balls on black background. Successful solution of problem. Idea generation and brainstorming. Genius idea among failing ideas metaphor. Business motivation - 139590861

żarówka i zmięty papier kolorowy kulki na czarnym tle. pomyślne rozwiązanie problemu. generowanie pomysłów i burza mózgów. genialny pomysł wśród nieudanych pomysłów metafora. motywacja biznesowa

 139590861

Podobne Zdjęcia