English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close-up. woman aged. eye in the center of the frame. the pupil has soft focus, the concept of poor eyesight, everything is blurry. - 138706382

Zbliżenie. kobieta w wieku. oko w centrum kadru. uczeń ma nieostrość, pojęcie słabego wzroku, wszystko jest rozmazane.

 138706382

Podobne Zdjęcia