Medical injection,diseases,health care,science,diabetes.Doctor or nurse in hospital holding a syringe with liquid vaccines preparing to do an injection.Medical equipment. People in white uniform,robe. - 138381265
PREMIUM

Zastrzyk medyczny, choroby, opieka zdrowotna, nauka, cukrzyca. lekarz lub pielęgniarka w szpitalu, trzymając strzykawkę z płynnymi szczepionkami, przygotowując się do zastrzyku. sprzęt medyczny. ludzie w białych mundurach, szatach.

 138381265
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free