English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The persian leopard, panthera pardus tulliana, also known as caucasian leopard, is a leopard subspecies occurring from turkey and the caucasus via iran into afghanistan and central asia. - 138031193

Lampart perski, panthera pardus tulliana, znany również jako lampart kaukaski, to podgatunek lamparta występujący od turcji i kaukazu przez iran do afganistanu i azji środkowej.

 138031193

Podobne Zdjęcia