English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Bio artificial heart color line icon. engineered heart. contains the extracellular structure. replaces an absent natural herart. pictogram for web page, mobile app, promo. editable stroke - 137269796
Informacje o zdjęciu

Bio sztuczne serce kolor linii ikona. zaprojektowane serce. zawiera strukturę zewnątrzkomórkową. zastępuje nieobecne naturalne serce. piktogram na stronę internetową, aplikację mobilną, promo. edytowalny skok

ID zdjęcia: 137269796
Rodzaj Mediów: Wektor
(SVG lub EPS)
Prawo autorskie: alex1618

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)