Abstract mash line and point Oil pipeline. Petroleum fuel industry transportation line connection dots blue vector illustration - 137140493
PREMIUM

Streszczenie linii zacieru i punkt rurociągu naftowego. przemysł paliw naftowych transport linii połączenia kropki niebieski ilustracja wektorowa

 137140493
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)