English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Dental clinic. Reception, examination of the patient. Teeth care. Young woman undergoes a dental examination by a dentist. Happy patient and dentist concept. Male dentist in dental office talking with girl patient. - 137069311
PREMIUM

Klinika dentystyczna. odbiór, badanie pacjenta. pielęgnacja zębów. młoda kobieta przechodzi badanie stomatologiczne przez dentystę. koncepcja szczęśliwy pacjenta i dentysty. mężczyzna dentysta w gabinecie stomatologicznym rozmawia z pacjentem dziewczyna.

 137069311
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free