Maxillary prosthesis with gum All on 4 system supported by implants. Medically accurate 3D illustration of human teeth and dentures - 137059836
PREMIUM

Proteza szczęki z dziąsłem wszystko na 4 systemie wspartym na implantach. medycznie dokładna ilustracja 3d ludzkich zębów i protez

image-id137059836

Podobne zdjęcia Royalty-Free