English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
New born jesus lying in crib or manger in the barn. figurines of virgin mary and saint joseph in the stable. nativity scene of holy family. christmas celebration - 135666770

Nowo narodzony jezus leżący w żłobie lub żłobie w stodole. figurki matki boskiej i św. józefa w stajni. szopka świętej rodziny. obchodzenie bożego narodzenia

 135666770

Podobne Zdjęcia