English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Journalists holding microphone and dictaphone, interviewing businessman speaker. - 135225168

Dziennikarze trzymający mikrofon i dyktafon, przeprowadzający wywiad z prelegentem biznesmena.

 135225168

Podobne Zdjęcia