Female castor bean tick crawling on pink human skin. Ixodes ricinus. Dangerous insect parasite on textured background. Idea of tick-borne diseases and immunization, vaccine, repellent or disinfectant. - 135188704
PREMIUM

żeński kleszcz rycynowy pełzający po różowej ludzkiej skórze. ixodes ricinus. niebezpieczne pasożyty owadów na tle z teksturą. pojęcie chorób odkleszczowych i szczepień, szczepionek, środków odstraszających lub dezynfekujących.

 135188704

Podobne zdjęcia Royalty-Free