English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Decent work and economic growth color icon. corporate social responsibility. sustainable development goals. sdg sign. pictogram for ad, web, mobile app. ui ux design element. editable stroke. - 134925594
Informacje o zdjęciu

Godna praca i ikona kolor wzrostu gospodarczego. społeczna odpowiedzialność biznesu. cele zrównoważonego rozwoju. znak sdg. piktogram dla reklamy, internetu, aplikacji mobilnej. element projektu interfejsu użytkownika ux. obrys edytowalny.

ID zdjęcia: 134925594
Rodzaj Mediów: Wektor
(SVG lub EPS)
Prawo autorskie: alex1618

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)