English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Mid section of female doctor writes prescription to patient at worktable. panacea and life save, prescribing treatment. - 134820409

środkowa część lekarki pisze receptę pacjentowi przy stole roboczym. panaceum i życie ratują, przepisując leczenie.

 134820409

Podobne Zdjęcia