English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Medical devices line color icons set. MRI, anesthesia machine, syringe pump, dropper, defibrillator, Signs for web page, mobile app. Vector isolated elements. Editable stroke. - 134661074

Zestaw ikon kolor linii urządzeń medycznych. mri, aparat do znieczulenia, pompa strzykawkowa, zakraplacz, defibrylator, znaki na stronę internetową, aplikacja mobilna. pojedyncze elementy wektorów. obrys edytowalny.

 134661074
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)