English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
People give gold rating star to the smartphone app.positive star feedback, quality assurance survey, customer review, quality rating concept. vector illustration. - 133874179

Ludzie przyznają aplikacji na smartfona złotą gwiazdkę. pozytywne opinie w postaci gwiazdek, ankieta zapewnienia jakości, ocena klienta, koncepcja oceny jakości. ilustracja wektorowa.

 133874179
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)