Realistic prism. Light dispersion, rainbow spectrum and optical effect. Physics optics ray refractions, pyramid prism reflecting realistic 3D vector illustration - 133812751
PREMIUM

Realistyczny pryzmat. dyspersja światła, widmo tęczy i efekt optyczny. fizyka optyka załamania promieni, pryzmat piramidy odzwierciedla realistyczną ilustrację wektorową 3d

 133812751
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)