English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Sad and frightened little girl with bloodshot, bruised eyes crying scared. concept of child violence, domestic abuse. sad, depressed being victim of parents and their agression. childrens rights. - 133752509

Smutna i przestraszona dziewczynka o przekrwionych, posiniaczonych oczach, płacząca z przerażenia. pojęcie przemocy wobec dzieci, przemocy domowej. smutna, przygnębiona ofiara rodziców i ich agresji. prawa dzieci.

 133752509
 

Podobne Zdjęcia