Large denominations of 5000 rubles in a white envelope. A man hand holds an envelope with money. the concept of bribery and corruption. male hands recalculate salary. cash, cashflow - 133671088
PREMIUM

Duże nominały 5000 rubli w białej kopercie. ręka mężczyzny trzyma kopertę z pieniędzmi. pojęcie przekupstwa i korupcji. męskie ręce przeliczają wynagrodzenie. gotówka, przepływ gotówki

 133671088

Podobne zdjęcia Royalty-Free