English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Lutein supplements and vegetables. lutein is yellow pigment with high quantities of it naturally occurring in green leafy vegetables and some other plants. lutein is specifically absorbed into eye macula. studies have found that lutein supplementation may delay age-related macular degeneration. - 133004015

Suplementy luteinowe i warzywa. luteina to żółty pigment, którego duże ilości naturalnie występują w zielonych warzywach liściastych i niektórych innych roślinach. luteina jest specyficznie wchłaniana przez plamkę oka. badania wykazały, że suplementacja luteiną może opóźniać związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej.

 133004015

Podobne Zdjęcia