English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up of dictionary page showing definition of the word own goal - 132943264

Zbliżenie na stronę słownika pokazującą definicję słowa własny cel

 132943264

Podobne Zdjęcia