English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Blood pressure measuring color line icon. high blood examination. medical equipment. pictogram for web, mobile app, promo. - 132509747
Informacje o zdjęciu

Ikona kolor linii pomiaru ciśnienia krwi. wysokie badanie krwi. wyposażenie medyczne. piktogram na stronę internetową, aplikację mobilną, promo.

ID zdjęcia: 132509747
Rodzaj Mediów: Wektor
(SVG lub EPS)
Prawo autorskie: alex1618

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)